پیگیری سفارشات

پیگیری سفارشات

پیگیری سفارشات به کمک حساب کاربری

اگر در سایت کایاژ عضو هستید کافیست از طریق حساب کاربری خود موقعیت سفارشات خود را بررسی نمایید.

پیگیری سفارشات به کمک شناسه سفارش

از طریق صفحه پیگیری سفارشات با وارد کردن شناسه سفارش و یا ایمیل از موقعیت سفارشات خود را مطلع شوید.