تا ۲۵٪ تخفیف برای ماسک‌ سه لایه و سه بعدی

انواع ماسک ـــ

13% تخفیف
ماسک کودک سه لایه برند
46,000 تومان48,000 تومان
19% تخفیف
ماسک کودک سه بعدی طرح
39,000 تومان
18% تخفیف
ماسک سه بعدی KF94 فست
56,250 تومان
10% تخفیف
ماسک N95 سوپاپ دار Renguan
90,000 تومان
11% تخفیف
ماسک N95 پنج لایه بدون
80,000 تومان
19% تخفیف
ماسک سه لایه پزشکی Renguan
39,500 تومان
8% تخفیف
ماسک سه بعدی پنج لایه
68,000 تومان
10% تخفیف
ماسک مشکی، سه لایه پزشکی
45,000 تومان
8% تخفیف
ماسک سه بعدی فست 3D-KF94
68,000 تومان
33% تخفیف
ماسک پزشکی سه لایه 50
50,000 تومان

تا ۲۹٪ تخفیف برای محصولات زناشویی

محصولات زناشویی ـــ

29% تخفیف
29% تخفیف
29% تخفیف
29% تخفیف
29% تخفیف
29% تخفیف

همه تخفیف خورده‌ها ـــ

29% تخفیف
20% تخفیف
پیش بند بیمار روشا طب
28,000 تومان
14% تخفیف
0% تخفیف
سیفتی باکس 12 لیتری بیوسیف
41,700 تومان1,601,280 تومان
13% تخفیف
کلاه بهداشتی TDS (بسته 100
45,000 تومان
3% تخفیف
8% تخفیف
ماسک سه بعدی پنج لایه
68,000 تومان
8% تخفیف
ماسک سه بعدی فست 3D-KF94
68,000 تومان
7% تخفیف
سواپ داکرون Goodcare
1,290 تومان
19% تخفیف
ماسک کودک سه بعدی طرح
39,000 تومان
22% تخفیف
18% تخفیف
ماسک سه بعدی KF94 فست
56,250 تومان
29% تخفیف
29% تخفیف
29% تخفیف
0% تخفیف
سیفتی باکس 0.5 لیتری بیوسیف
6,150 تومان944,640 تومان
0% تخفیف
سیفتی باکس 3 لیتری بیوسیف
17,350 تومان999,360 تومان
19% تخفیف
ماسک سه لایه پزشکی Renguan
39,500 تومان
29% تخفیف